0 Carrello
0 Aggiungi tutti i prodotti capovolti al carrello Capovolto
Od zemlje do trte
Razpis za prosto delovno mesto: vinogradnik in kletar

Dobrovo, 3. junij 2024

Razpis za prosto delovno mesto: vinogradnik in kletar

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1 osebo

Opis dela:

 • opravi zimski rez in vez glede na gojitveno obliko vinske trte

 • prikrajšuje, uvršča mladike, odstrani listje v območju grozdja

 • redči grozdje

 • mulča, zastira

 • strojno in ročno dognojuje

 • prepoznava  znake pomanjkanja hranil

 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnik)

 • skrbi za namakanje

 • pripravi embalažo, stroje, orodje za trgatev

 • vodi evidence pridelave

 • pripravi klet ter vzdržuje čistočo posod in prostora

 • skrbi za predelavo grozdja

 • polni in stekleniči vino

 • vzdržuje kletarsko opremo

Izobrazba po Klasius: srednje poklico/splošno izobraževanje

Trajanje zaposlitve: nedoločen delovni čas, poskusna doba 2 meseca            
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti                                                                                       
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Iščemo kandidata z izkušnjami na področju kletarstva in vinogradništva, z zmožnostjo samostojnega opravljanja dela. Vinogradnik in kletar mora biti pri svojem delu iznajdljiv, odgovoren in pripravljen za delo na terenu.

Rok za prijavo kandidatov:  5 dni.

Način prijave kandidatov: Kandidati naj pošljejo vlogo ne e-poštni naslov: info@medot-wines.com.