Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Gradnja vinske kleti in dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin ter posodobitev tehnologije vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2017 za kmetije.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za gradnjo vinske kleti in dovozne poti do kleti. Z izgradnjo kleti z dovozno potjo smo povečali kapaciteto naše obstoječe kleti in zaokrožili celotno investicijo v proizvodnjo penin in vin blagovne znamke Medot.

Naložba je bila nujna, zaradi dokončanja povečanja kapacitete kleti, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija MEDOT že desetletja uspešno nadaljuje tradicijo predelave vrhunskih vin in penin. V želji doseganja še večje kvalitete in prodajnih količin smo se na kmetiji odločili, za izvedbo investicije v povečanje kapacitet in posodobitev tehnološke opreme kleti. Ker proizvajamo penine, ki zahtevajo najmanj 5 let staranja, moramo imeti temu ustrezno velike kapacitete za zorenje in skladiščenje penin. Tako prostorske , kakor tudi vinskih sodov in tehnologije.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgrajena je bila večetažna klet, urejena dovozna pot za sprejem in razkladanje surovin ter nabavljena določena oprema za predelavo grozdja v vino in penine.

CILJI
  • Povečanje kapacitet za trženje vina;
  • Podaljšano staranje penin in vin;
  • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
  • dvig kvalitete vina;
  • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- povečanje kapacitete vinske kleti;
- posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
- povečanje prodaje penin;
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine penin in vin;
- povečanje izvoza;
- zmanjševane emisije TGP

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).